<bgsound src ="images/muzik.mp3">
Çağrı Merkezi : 0 533 969 08 50
İrtibat Bürosu: Farilya Mah. İnonu Cad. 4/1 Gündoğan Bodrum / Mugla
Hizmetler
BİTKİLENDİRME VE BUDAMA
Bitkiler, sağlıklı büyüme ve kuvvetli gelişim sağlanması, gelişimin hızlandırılması, istenilen formun verilmesi ve verilmiş formun korunması ve çiçeklenme miktarı ve kalitesinin arttırılması için yılın belirli zamanlarında budanır. Bitkilerin gelişme dönemi içinde kalan bahar ve yaz aylarında yapılarını güçlendirerek daha sağlıklı tomurcuklanmaları, gerekli budamanın uygun şekilde yapılmış olmasına bağlıdır. Solgun bitkiler, gelişme döneminden önce yoğun budamalarla daha fazla canlanırlar. Gelişme dönemi başlamadan çiçekli bitkilerin kuru ve kırık dalları temizlenmelidir. Ağaçlarda budamaya erken yaşlarda başlanır ve budama kış ve yaz (yeşil) olmak üzere iki mevsimde yapılır. Kışın en uygun budama zamanı, kışın ılık geçtiği bölgelerde ağaçların kış dinlenmesine girmelerinden sonraki dönemdir. Şiddetli donların olduğu bölgelerde ise donların hemen öncesinde budama yapılması yanlıştır. Yaz budaması ise daha çok ağaçların şekillenme yıllarında, sürgünlerin gelişme dönemlerini tamamlayıp odunsulaştıkları zaman yapılan budamalardır.Dalların kısa kesilmesi vegetatif gelişmeye yardımcı olacaktır. Kalın dallar gövdede kabuk sıyrılması olmaması için birden fazla etapta kesilmelidir. Büyüme uçlardan olacağı için budama uç kısımlardan yapılmalıdır. Yardımcı dal oluşumuna dikkat edilmeli ve ana dallardan eşit uzaklıkta olmasına çalışılmalıdır.
Yaya yolu ağaçlarında 2.5 metre, trafik yollarında 4.5 metre dalsız gövde elde edecek şekilde budama yapılmalıdır. Çalı budamaları çiçeklenmeye yönelik olup istenilen yönde çiçeklenme, bazen az ve güçlü çiçeklenme sağlanması budama ile sağlanabilir. Çalılarda öncelikle erken ilkbaharda kuru dallar uzaklaştırılarak budamaya başlanır. Daha sonra çalının çiçeklenme şekline ve zamanına göre budama yapılır. Çiçekleri yeni sürgünlerde oluşan çalılarda budama erken ilkbaharda yapılmalıdır. Çiçekleri bir yıl evvelki sürgünlerde açan bitkilerde ise budama Haziran ayında yapılmalıdır.
BİTKİLENDİRME VE BUDAMA Görsel Galeri